MontnegreBTT 2020

MontnegreBTT

MontnegreBTT 2019MontnegreBTT


LLICÈNCIES

Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l'any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI.

En cas de no tenir llicència federativa, s'haurà de subscriure obligatòriament una llicència-assegurança d'un dia, vàlida exclusivament pel dia de La Marxa. Per la temporada 2019, el cost afegit d'aquesta assegurança que ofereix la FCC és de 2,5 euros que caldrà abonar en el moment de formalitzar la inscripció. El dia de La Marxa, juntament amb el dorsal, és obligació de l'Organitzador lliurar un justificant d'aquesta assegurança que el participant haurà de portar en tot moment.

Tots aquells que contractin aquesta assegurança de dia oferta per la FCC i vulguin treure's durant els 30 dies posteriors a la data de celebració de La Marxa una llicència federativa de cicloturisme expedida per la FCC tindran un descompte per valor igual a l'import de l'assegurança de dia. Per fer aquest tràmit, el cicloturista haurà de contactar directament amb la FCC.

DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS

Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l'Organitzador lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates que indiqui. En cas d'ajornament, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada.

Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. No és possible la substitució d'un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l'Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants

RECOLLIDA DE DORSALS

La recollida de dorsals es portarà terme al Pavelló Sot de Les Granotes, el dia anterior a La Marxa -en aquest cas, el dia 9 de Novembre des de les 17:00 hores fins les 20:00 hores- i el mateix dia de la marxa a partir de les 07:00 hores fins les 07:45 hores.

Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d'un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la. A l'hora de realitzar la inscripció o al recollir el dorsal, s'haurà d'acceptar la Declaració del Cicloturista que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l'Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la marxa.

Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocopia del document identificatiu i de la llicència federativa així com una autorització de recollida signada per l'interessat.

En cap cas es lliuraran dorsals que no corresponguin amb l'interessat. La revenda dels drets d'inscripció i la conseqüent participació amb el dorsal d'una altra persona pot tenir penalitzacions tant pel venedor com pel comprador i la possibilitat d'exercir accions contra els dos.

SENYALITZACIÓ


Dorsals
Precaució
Precaució


Senyalització llarga
Senyalització curta
Trajecte erroni


Recordatori
Desviament llarga
Desviament curta


Tram tècnic


OBSEQUIS

   + tres avituallaments líquids i sòlidsSORTIDA I DORSALS

Punt de sortida: Pavelló Municipal Sot de les Granotes

Hora de sortida: 8:00
PERFIL VOLTA LLARGAPERFIL VOLTA CURTA
Videos ''making-of'' trams amb els seus noms popularsNOU TRAM "El Nostre Estil"

Treballant x la MontnegreBtt"

"NOU TRAM "Tririliris"NOU TRAM "Warriors"

NOU TRAM "El reto"

"Apatrullando territori"NOU TRAM "Remember"

NOU TRAM "El President"

NOU TRAM "El Kuki"La Curta +

Sprint

El sotEl Antidoto

Globero total

El PurgatoriTop secret

La Desfogada!

El SacacorchosEl Cansino

L'infern

TRKM AdventuresLa Cirereta!